Zajęcia rewalidacyjne - Warunki Przyjęcia
WARUNKI PRZYJĘĆ DO OŚRODKA - NOWA OFERTA (od września 2017)


PAKIET MINIMALNY
Bezpłatny pobyt w Ośrodku w wymiarze czterech godzin zegarowych.
W tym czasie realizowany jest program zajęć rewalidacyjno - wychowawczych zgodny z zaleceniami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej (PPP) w ramach obowiązku szkolnego a ilość terapii jest powiększona o jedną godzinę tygodniowo (trzy godziny + muzykoterapia + dogoterapia + alpakoterapia).PAKIET PODSTAWOWY
(NOWOŚĆ)
Bezpłatny pobyt w Ośrodku całodzienny (od 7.30 do 15.30).
W tym czasie realizowany jest program zajęć rewalidacyjno - wychowawczych zgodny z zaleceniami PPP w ramach obowiązku szkolnego z podstawową ilością godzin terapii w tygodniu dostosowaną do potrzeb i możliwości Wychowanka (dwie godziny terapii + muzykoterapia + dogoterapia + alpakoterapia).PAKIET ROZSZERZONY
Odpłatny (czesne w wysokości 500 zł miesięcznie), całodzienny pobyt w Ośrodku (od 7.30 do 15.30).
W tym czasie realizowany jest program zajęć rewalidacyjno - wychowawczych zgodny z zaleceniami PPP w ramach obowiązku szkolnego z powiększoną o dwie godziny tygodniowo ilość terapii (cztery godziny + muzykoterapia + dogoterapia + alpakoterapia).

ROZSZERZENIE OFERTY JEST MOŻLIWE DZIĘKI WSPARCIU I DOFINANSOWANIU ZE STRONY FUNDACJI POTRAFIĘ POMÓC.

Dodatkowe informacje będą udzielane pod numerem telefonu: 693 700 600 lub mailowo: wyjatkowedzieci@gmail.com