tel. 693 700 600

Terapeutyczny punkt przedszkolny

Kim są nasi podopieczni

Do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego uczęszczają dzieci posiadające aktualne orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność sprzężoną, autyzm lub zespół Aspergera
w wieku 2,5 do 9r.ż.
Aktualnie w naszym przedszkolu znajdują się 4 grupy, a każda z nich liczy maksymalnie 6 dzieci.

Oferta

Realizujemy podstawę programową MEN. Program zajęć przedszkolnych dostosowany jest do
indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.


Zapewniamy:

 • 6osobowe grupy
 • wykwalifikowaną kadrę, podnoszącą nieustannie swoje kwalifikacje
 • realizację podstawy programowej
 • Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) opracowany przez pedagoga specjalnego we współpracy z terapeutami pracującymi z dzieckiem na podstawie wskazań zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego
 • ewaluację postępów dziecka
 • terapie indywidualne (zgodnie z wybranym pakietem)
 • dodatkowe zajęcia grupowe: muzykoterapia integralna, dogoterapia
 • realizację zajęć z Wczesnego Wspomagania Rozwoju
 • możliwość korzystania ze świetlicy
 • opiekę pielęgniarską
 • możliwość korzystania z codziennego wyżywienia
 • imprezy okolicznościowe
 • zabawy na świeżym powietrzu na plac zabaw
 • monitoring on-line

Godziny otwarcia

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny otwarty jest w godzinach 7:30-16:00

OŚRODEK
REHABILITACYJNO - EDUKACYJNY DLA WYJĄTKOWYCH DZIECI

ul. Horbaczewskiego 24, 54-130 Wrocław
tel.  693 700 600
wyjatkowedzieci@gmail.com

Informacje prawne

Inspektor danych osobowych

Wioletta Pióro - Kościk
tel: 693-463-497

Media społecznościowe

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram