tel. 693 700 600

Ośrodek rehabilitacyjno wychowawczy dla wyjątkowych dzieci - Metody Pracy

Program Aktywności Ruchowej M. Ch Knillów

Program Aktywności Ruchowej M. Ch Knillów - Christopher Knill z żoną Marianną opracował Program Aktywności. Świadomość ciała, kontakt i komunikacja. Były one ukierunkowane na dzieci, młodzież i dorosłych upośledzonych umysłowo i fizycznie.

Programy Aktywności mają zastosowanie w:

 • przywracaniu doznań zmysłowych ćwiczonych w życiu płodowym, służących poznaniu własnego ciała i umożliwiających kontakt z otoczeniem;
 • pobudzaniu dzieci głębiej upośledzonych do aktywności i współdziałania;
 • aktywizowaniu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym;
 • diagnozowaniu i usprawnianiu w terapii dzieci nieharmonijnie rozwijających się, z trudnościami w nauce;
 • porządkowaniu zachowania dzieci niedostosowanych społecznie.

Programy Aktywności opracowane przez Knilla zawierają cztery propozycje:

 • Program wprowadzający – trwa około 8 minut: kołysanie, wymachiwanie rękoma pocieranie dłoni, klaskanie, głaskanie głowy, głaskanie brzucha, relaksacja.
 • Program I – trwa około 15 minut: kołysanie, wymachiwanie rękoma, zginanie i prostowanie rąk, pocieranie dłoni, zaciskanie i otwieranie dłoni, ruchu palców, klaskanie, głaskanie głowy, policzków,
  łokci, brzucha, przewracanie się (padanie), relaksacja.
 • Program II – trwa około 15 minut: kołysanie, klaskanie, głaskanie brzucha, ud, kolan, palców u nóg, wiosłowanie, pocieranie stóp, poruszanie palcami u nóg, poruszanie nogami, leżenie na plecach, obracanie się z pleców na bok, obracanie się z pleców na brzuch, relaksacja.
 • Program SPH (dla dzieci niepełnosprawnych fizycznie) – trwa około 15 minut : kołysanie, wymachiwanie rękoma, pocieranie dłoni, zaciskanie i otwieranie dłoni, klaskanie, głaskanie policzków, brzucha, ud, ruchy stóp/nóg, przewracanie się, relaksacja. ( R. Naprawa, A. Tanajewska, Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne dla III etapu..., dz. Cyt., s.25.

Metoda malowania dziesięcioma palcami (finger – painting )

Ten sposób pracy wymaga papieru, farb oraz sporo miejsca na przeprowadzenie zajęć. Papier rozkłada się na stole, do którego dziecko ma swobodny dostęp ze wszystkich stron. Uczeń maluje, zanurzając wcześniej dłonie w przygotowanych miseczkach z farbą. Terapeuta jest obecny podczas pracy dziecka, dokonuje jednocześnie obserwacji, które pozwalają na wyciągnięcie wielu istotnych wniosków.

Terapeuta prowadząc obserwacje dziecka, charakteryzuje:

 • stosunek do tworzywa ( dystans lub zaangażowanie );
 • czas trwania pracy;
 • element ruchu;
 • stosunek do kolorów ( wybór kolorów, kolejność użycia, reakcja na kolory na arkuszu, poprawianie położonego koloru ).

Elementy metody behawioralnej

Specyfika zaburzeń funkcjonowania dzieci, przede wszystkim w sferze kontaktów społecznych i komunikacji wymaga od nauczyciela szczególnego podejścia. Dla każdego ucznia przygotowany jest indywidualny program zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dobierając odpowiednie metody i formy pracy. Podczas pracy wykorzystywanych jest kilka zasad, które oparte są na podwalinach terapii behawioralnej.

Przede wszystkim:

 • zasada małych kroków.
 • stosowanie trudności,
 • wydawanie prostych poleceń.
 • wzmacnianie zachowań pożądanych przez nauczyciela.

Pedagogika zabawy

Pedagogika zabawy rozwinęła się w latach siedemdziesiątych XX wieku w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Austrii jako metodyka pracy z grupą, będąca wynikiem poszukiwań dróg wspierania rozwoju człowieka, polepszania komunikacji interpersonalnej oraz integracji grupy.

Pedagogika zabawy prezentuje duży wachlarz propozycji, które mogą ożywić, urozmaicić tradycyjne nauczanie i wychowanie, toteż warte są bliższego poznania.

Można wyodrębnić następujące rodzaje zabaw:

 • zabawy ułatwiające integrację uczestników
 • zabawy rozluźniające, odprężające, oparte o ruch, taniec gest, likwidujące napięcie psychiczne
 • zabawy umożliwiające samoocenę, poznanie własnej hierarchii wartości, własnych spontanicznych zachowań
 • zabawy integrujące duże grupy, umożliwiające wszystkim wspólną, aktywną zabawę, bez podziału na bawiących się i obserwatorów.

Elementy metody Porannego Kręgu (Elementy Żywiołów Jacka Kielina)

Jest to metoda, którą określamy jako wielozmysłową. Swym zasięgiem obejmuje wszystkie zmysły: dotyk, wzrok, słuch, węch i smak. Zawarte w niej działania mają aktywizować zmysły w sposób odmienny dla każdej pory roku, aby zwrócić uwagę na zmiany zachodzące w przyrodzie. Każda z pór roku ma inną symbolikę- kolor, żywioł, smak, zapach, bodźce wzrokowe, słuchowe, wystrój Sali. Najlepszym sposobem przekazywania informacji o tym co nas otacza, jest polisensoryczne pobudzanie zmysłów, a najlepszymi pomocami są te zaczerpnięte z natury.

Elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne- cechą charakterystyczną tej metody jest rozwijanie przez ruch. Nazwa metody „Ruch Rozwijający” wyraża główną ideę, tj. posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju.

Podstawowe założenia tej metody to rozwijanie ruchem trzech aspektów:

 • Świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego.
 • Świadomości przestrzeni i działania w niej.
 • Dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.

Elementy biblioterapii

Biblioterapia jest rodzajem terapeutycznego wsparcia poprzez literaturę. Biblioterapia zakłada wykorzystanie wyselekcjonowanych materiałów czytelniczych jako pomocy terapeutycznej. Jest to dział arteterapii, zaliczany do metod terapii zajęciowej.

Elementy arteterapii

Elementy arteterapii- Arteterapia lub też artterapia, to terapia przez sztukę. Ściślej ujmując jest to rodzaj terapii, która wykorzystuje różne dziedziny artystyczne miedzy innymi: malarstwo, taniec czy śpiew.

Muzykoterapia integralna

Muzykoterapia integralna- dziedzina posługująca się muzyką lub jej elementami w celu poprawy funkcjonowania. Muzykoterapia prowadzona jest przez specjalistę w tej dziedzinie, a muzyka jest w tym przypadku jednym z najważniejszych czynników terapeutycznych.

Dogoterapia

Dogoterapia- lub też kynoterapia jest jedną z dziedzin zooterapii. Terapia z udziałem psa wzmacnia efektywność rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio dobrany i wyszkolony pies- terapeuta, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę- człowieka.

Ćwiczenia wspomagające koordynację wzrokowo- ruchową

Ćwiczenia usprawniające percepcje słuchową

Elementy masażu

Zajęcia w Sali Doświadczania Świata

Zajęcia wspierające Integrację Sensoryczną

Metody wspierające komunikację pozawerbalną - komunikacja AAC, alternatywną –PECS wraz z specjalistycznym sprzętem do komunikacji alternatywnej

Zajęcia wspierające Integrację Sensoryczną

Alternatywnymi metodami pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami sprzężonymi

OŚRODEK
REHABILITACYJNO - EDUKACYJNY DLA WYJĄTKOWYCH DZIECI

ul. Horbaczewskiego 24, 54-130 Wrocław
tel.  693 700 600
wyjatkowedzieci@gmail.com

Informacje prawne

Inspektor danych osobowych

Wioletta Pióro - Kościk
tel: 693-463-497

Media społecznościowe

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram