tel. 693 700 600

O nas

„Ośrodek rehabilitacyjno - edukacyjny dla Wyjątkowych Dzieci” WYJĄTKOWE MIEJSCE DLA WYJĄTKOWYCH DZIECI

Działalność Ośrodka dla Wyjątkowych Dzieci
zmierza do pełnej realizacji potrzeb Dzieci,
pragnień ich Rodziców,
pasji Opiekunów
i marzeń Założycieli
gdyż
„To człowiek jest człowiekowi najbardziej potrzebny do szczęścia"

autor: Katarzyna Sztajer - Bartosik

 


We wrześniu 2013 roku przy ul. Kominiarskiej 42b WE WROCŁAWIU powstał Ośrodek rehabilitacyjno - edukacyjny dla Wyjątkowych Dzieci.

Placówka przyjmuje dzieci i młodzież w wieku od 3 do 25 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Ośrodek zapewnia realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych zespołowych i indywidualnych.

Realizowane są programy nauczania i wychowania dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego wychowanka.

W marcu 2014 roku w tym samy budynku powstał Terapeutyczny Punkt Przedszkolny dla Wyjątkowych Dzieci.
To miejsce,gdzie dzieci w wieku od 3 do 6 lat z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mogą zdobywać umiejętności potrzebne im w późniejszych etapach edukacji.

W placówce realizowane jest również Wczesne Wspomaganie Rozwoju (od stycznia 2015r.)

Celem pracy Ośrodka i Punktu Przedszkolnego jest dążenie do wszechstronnego rozwoju wychowanków i zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, życzliwości i wsparcia. Kształtowany jest ich sposób porozumiewania się z otoczeniem z wykorzystaniem różnych metod komunikacji alternatywnej.

W Ośrodku i Punkcie Przedszkolnym podopieczni korzystają z wielu terapii: Integracji Sensorycznej, terapii ręki, terapii wzroku, rehabilitacji, terapii logopedycznej, pedagogicznej, psychologicznej, zajęć w Sali Doświadczenia Świata.

Wykwalifikowana kadra odznacza się umiejętnościami empatycznymi, jest wrażliwa na potrzeby wychowanków. Tworzy ciepłą i przyjazną atmosferę.

Ośrodek posiada monitoring on-line. Dzięki temu rodzice/opiekunowie mogą na bieżąco obserwować opiekę nad swoimi dziećmi.

Zmiana lokalizacji i przeniesienie ośrodka i punktu przedszkolnego do większego budynku przy ul. Horbaczewskiego 24 w grudniu 2018r. pozwoliło na utworzenie nowych grup rewalidacyjnych i przedszkolnych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: 693-700-600 lub mailowy: wyjatkowedzieci@gmail.com

Organ prowadzący - "Potrafię Pomóc Sp z.o.o" :
Rafał Komar - Prezes Zarządu

Władze Ośrodka:
Rafał Komar - Dyrektor Ośrodka
Magdalena Mazur - Wicedyrektor Ośrodka

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram