tel. 693 700 600

Ośrodek rehabilitacyjno wychowawczy dla wyjątkowych dzieci - Warunki Przyjęcia

Warunkiem przyjęcia do Ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjnego dla Wyjątkowych Dzieci:

  • Posiadanie aktualnego orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych
    lub indywidualnych (w przypadku zajęć indywidualnych) z uwagi na niepełnosprawność
    intelektualną w stopniu głębokim.
  • Rozmowa kwalifikacyjna z dyrekcją, psychologiem i pedagogiem specjalnym. W razie potrzeby
    w rozmowie uczestniczy także pielęgniarka.

OŚRODEK
REHABILITACYJNO - EDUKACYJNY DLA WYJĄTKOWYCH DZIECI

ul. Horbaczewskiego 24, 54-130 Wrocław
tel.  693 700 600
wyjatkowedzieci@gmail.com

Informacje prawne

Inspektor danych osobowych

Wioletta Pióro - Kościk
tel: 693-463-497

Media społecznościowe

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram