tel. 693 700 600

Punkt Przedszkolny - Grupy

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny dla Wyjątkowych Dzieci tworzą cztery grupy (od 4 do 6 osób) dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Punkt Przedszkolny zapewnia:
- opiekę
- wychowanie
- terapię
- naukę
w atmosferze akceptacji i i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

Grupy przedszkolne są tworzone pod względem podobnego poziomu funkcjonowania dzieci z uwzględnieniem ich niepełnosprawności, potrzeb i możliwości.

Zapraszamy do naszego przedszkola dzieci od 3 r.ż. do 6 r.ż. niepełnosprawne i z niepełnosprawnością sprzężoną: dzieci z porażeniem mózgowym, z autyzmem, z zespołem Downa, z niedosłuchem, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną.

Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt telefoniczny: 693 700 600

OŚRODEK
REHABILITACYJNO - EDUKACYJNY DLA WYJĄTKOWYCH DZIECI

ul. Horbaczewskiego 24, 54-130 Wrocław
tel.  693 700 600
wyjatkowedzieci@gmail.com

Informacje prawne

Inspektor danych osobowych

Wioletta Pióro - Kościk
tel: 693-463-497

Media społecznościowe

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram