tel. 693 700 600

Punkt Przedszkolny - Warunki Przyjęcia

Warunkiem przyjęcia do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego dla Wyjątkowych Dzieci jest:

  • Posiadanie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność sprzężoną, autyzm lub zespół Aspergera.
  • Rozmowa kwalifikacyjna z dyrekcją, psychologiem i pedagogiem specjalnym. W razie potrzeby w rozmowie uczestniczy także pielęgniarka.

OŚRODEK
REHABILITACYJNO - EDUKACYJNY DLA WYJĄTKOWYCH DZIECI

ul. Horbaczewskiego 24, 54-130 Wrocław
tel.  693 700 600
wyjatkowedzieci@gmail.com

Informacje prawne

Inspektor danych osobowych

Wioletta Pióro - Kościk
tel: 693-463-497

Media społecznościowe

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram