tel. 693 700 600

Pakiety i czesne

PAKIET edukacyjny podstawowy 

Bezpłatny pobyt w Ośrodku w wymiarze czterech godzin zegarowych.
W tym czasie realizowany jest program zajęć rewalidacyjno - wychowawczych zgodny z zaleceniami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej (PPP) w ramach obowiązku szkolnego oraz dwie terapie indywidualne w tygodniu, a także  zajęcia z muzykoterapii i dogoterapii. Dodatkowo podopieczny może skorzystać z bezpłatnej świetlicy

PAKIET edukacyjny rozszerzony I

Bezpłatny pobyt w Ośrodku całodzienny (od 7.30 do 15.30).
W tym czasie realizowany jest program zajęć rewalidacyjno - wychowawczych zgodny z zaleceniami PPP w ramach obowiązku szkolnego z podstawową ilością godzin terapii w tygodniu dostosowaną do potrzeb i możliwości Wychowanka (dwie godziny terapii + muzykoterapia + dogoterapia + alpakoterapia).

PAKIET edukacyjny rozszerzony  II

Odpłatny (czesne w wysokości 500 zł miesięcznie), całodzienny pobyt w Ośrodku (od 7.30 do 15.30).
W tym czasie realizowany jest program zajęć rewalidacyjno - wychowawczych zgodny z zaleceniami PPP w ramach obowiązku szkolnego z powiększoną o dwie godziny tygodniowo ilość terapii (cztery godziny + muzykoterapia + dogoterapia + alpakoterapia).

Dodatkowe informacje będą udzielane pod numerem telefonu: 693 700 600 lub mailowo: wyjatkowedzieci@gmail.com

OŚRODEK
REHABILITACYJNO - EDUKACYJNY DLA WYJĄTKOWYCH DZIECI

ul. Horbaczewskiego 24, 54-130 Wrocław
tel.  693 700 600
wyjatkowedzieci@gmail.com

Informacje prawne

Inspektor danych osobowych

Wioletta Pióro - Kościk
tel: 693-463-497

Media społecznościowe

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram