tel. 693 700 600

Metody pracy

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

Głównym celem terapii jest doświadczanie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu oraz odprężenie, relaks i wyciszenie. Odbiorcami tego typu terapii są osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i deficytami: z upośledzeniem umysłowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem Downa, chorobą psychiczną, zaburzeniami mowy na tle nerwicowym, osoby z demencją.

Niepełnosprawna osoba w Sali Doświadczania Świata posiada wolność wyboru tych bodźców, które dla niego samego są najprzyjemniejsze, na których chce się koncentrować i którymi pragnie się zajmować. Motywacją ich wyborów nie są działania terapeutów, lecz elementy tworzące salę. Oddziałują one korzystnie na poznawcze, zmysłowe i fizyczne niepełnosprawności i umożliwia odprężenie lub stymulację. Pobyt w Sali pozwala na chłonięcie, badanie i kontrolowane szerokiego zakresu bodźców zmysłowych w przystępnym otoczeniu. Zwiększa poczucie zaufania i odprężenie, dając możliwość cieszenia się doznaniami zmysłowymi.

W bezpiecznym, wygodnym otoczeniu podstawowe zmysły są pobudzane muzyką, efektami świetlnymi i łagodnymi wibracjami. Pozytywne działania przenoszą się w inne sytuacje i w konsekwencji stymulacja i interakcja prowadzą do poprawy komunikacji.

Ćwiczenia w stanie zbliżonym do nieważkości (przy pomocy elastycznej sieci) stosowane m.in. do:
- specyficznego ułożenia ciała w przestrzeni
- ruch w stanie nieważkości
- pozycjonowania unoszonej wagi częściowej i całościowej
- propriorecepcji – odczucia głębokiego tkanek (ułożenia ciała i jego części w przestrzeni)
- kierowanie napięciem poszczególnych mięśni i partii mięśniowych
- treningu chodu
- nauczania równowagi
- hamowania nieprawidłowych odruchów
- zwiększenia wytrzymałości stawów i zakresu ich ruchów
- sterowania ustawień głowy i tułowia
- sterowaniem ruchów kończyn

Terapia ta pozwala na wręcz doskonałe poprawienie biomechaniki ciała poprzez zawieszenie w niepowtarzalnie dla każdego z osobna spersonifikowanej sieci. Pacjent jest zawieszony w żądanej pozycji, pozwalającej mu trenować na różnych urządzeniach. zezwalającą na najbardziej wszechstronne pozycjonowanie przy rewelacyjnej stabilizacji. Pacjent doświadcza ruchu bez obciążenia grawitacyjnego i z wyeliminowanymi patologicznymi napięciami i odruchami. Do prawidłowego przeprowadzania takich ćwiczeń wymagane jest praca wyspecjalizowanych trenerów, którzy w pełni rozumieją zarówno biomechanikę ciała i sieci terapeutycznej, jak i stosowanie sprzętu pomocniczego.

Terapia zwiększa niezależność i bezpieczeństwo, a tym samym motywuje nawet najbardziej niechętne dzieci, pozwalając im na całkowicie nowe doświadczenie ruchu i równowagi.
Dzieci uwielbiają te ćwiczenia, ponieważ dają im one kluczową swobodę niezależnego przemieszczania się. W miarę potrzeb dla poszczególnych pacjentów terapia ta jest uzupełniona w tradycyjne urządzenia terapeutyczne, takie jak piłki, wałki, trampoliny, bieżnie, stepery, schodki i drabinki.
Dzieci i młodzież korzystająca z tych ćwiczeń są zachwycone, ponieważ to świetna zabawa, rozwija pewność siebie oraz wiarę w możliwości swojego rozwoju i postępu w terapii. Całość terapii jest oparta na nauce równowagi i chodu oraz ćwiczeniach nero-rozwojowych m.in. NDT-Bobath i PNF.
Szeroka gama urządzeń umożliwia ćwiczenia zróżnicowane i ciekawe, często zawierające gry i zabawy, aby zachęcić młodych pacjentów do angażowania się i czerpania radości z ćwiczeń.

NDT Bobath

Opis metody

Rehabilitacja według Metody NDT-Bobath ma pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło uzyskać możliwie jak największą sprawność ruchową.

Zasady usprawniania według koncepcji NDT-Bobath obejmują:
- wpływanie na napięcie mięśni (wzmożone i obniżone)
- hamowanie nieprawidłowych odruchów
- wyzwalanie ruchów zbliżonych do prawidłowych lub prawidłowych
- wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach.

Dla kogo?

Rehabilitacji wymagają dzieci, u których wykryto :
- zaburzenia ruchowe pochodzenia ośrodkowego,
- uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego,
- zespoły genetyczne
- wcześniactwo,
- choroby metaboliczne,
- zaburzenia ortopedyczne(deformacje stóp, dysplazja stawu biodrowego),
- rozszczep kręgosłupa,
- asymetria złożeniowa
- kręcz szyi pochodzenia neurogennego i mięśniowego,
- obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe,
- inne.

Szczegóły na stronie: www.ndt-bobath.pl

PNF -Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe)

Opis metody

PNF jest koncepcją posiadającą własną filozofię i zasady pracy z pacjentem. Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją., którą pacjent utracił lub nie posiada. Koncepcja ta zaleca postrzeganie chorego w sposób całościowy, wykorzystując do terapii silne i zdrowe regiony ciała. Umożliwia to pełne wykorzystanie rezerw tkwiących w organizmie, motywuje do dalszego działania, a co najważniejsze zapewnia bezbolesną pracę. PNF wiele uwagi poświęca także kontroli motorycznej pacjenta, czyli interakcjom między stabilnością i mobilnością jego ciała, ze szczególnym uwzględnieniem pracy ekscentrycznej mięśni w warunkach grawitacji.

Dla kogo?

Rehabilitacji wymagają dzieci, u których wykryto :
- skoliozę
- wady postawy
- choroby nerwowo-mięśniowe
- uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego

Szczegóły na stronie: www.ipnfa.pl

Integracja Sensoryczna – SI

Opis metody

Integracja sensoryczna jest kompleksową metodą terapeutyczną stosowaną w pracy z dziećmi z zaburzeniami psychoruchowymi i trudnościami w nauce. Podczas terapii zachodzi proces przesyłania informacji do mózgu ze wszystkich zmysłów a następnie wykorzystywanie ich w celowym działaniu.

Dla kogo?

Rehabilitacji wymagają dzieci, u których wykryto:
- ADHD
- autyzm
- mózgowe porażenie dziecięce, zespołem Downa
- nadmierną lub zbyt małą wrażliwością na bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe oraz ruchowe
- zbyt wysoki lub zbyt niski poziomem aktywności ruchowej, zaburzenia napięcia mięśniowego
- słabą koordynację ruchową
- trudności w nauce, słabą koncentracją
- nadpobudliwość psychoruchową
- opóźniony rozwój mowy
- trudności z czynnościami samoobsługowymi, planowaniem ruchu

Szczegóły na stronie: www.integracjasensoryczna.org.pl

ERGOTERAPIA

Opis metody

ERGOTERAPIA jest jedną z form ogólnego obrazu kompleksowej rehabilitacji zawierającej w sobie wiedzę medyczną, terapeutyczną i z zakresu fizjoterapii. W Niemczech jest zalecana przez lekarzy zgodnie z paragrafem 124Abs150BV, czyli traktowana, jako środek medyczny.

Do tworzenia ogólnego planu leczenia potrzebna jest rozbudowana znajomość dziedzin takich jak: neurofizjologia, psychologia rozwojowa, medycyna, pedagogika, a także wiedza o deficytach u dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi oraz o prawidłowym rozwoju sensomotorycznym dziecka.

Głównym punktem ergoterapii jest wzmocnienie sensomotorycznych funkcji dziecka, sensem natomiast oddziaływanie na jego widoczne trudności, nie zaś wytrenowanie określonych sprawności. Dziecko ma otrzymywać impulsy do własnych potrzeb rozwojowych. Panuje tu zasada „od wymagania do działania”- wykorzystywanie ciała przy pracy wspomaga dziecko w lepszym samoodczuwaniu i rozwijaniu wymagań sensomotorycznych. Poprzez różnorodne materiały, przyrządy, gry czy zadania, które dziecko wykonuje w formie zabawy, nadrabiane sa braki i rozwijane umiejętności na miarę możliwości danego dziecka.

Zasadniczymi celami ergoterapii są:

- Osiągnięcie zgodnego z wiekiem rozwoju motorycznego i sensorycznego
- Wzmacnianie aktywności własnej w codziennym życiu
- Poprawa interakcji i komunikacji ze środowiskiem
- Stabilizacja podstawowych funkcji, która gwarantuje zdrowy rozwój i zmniejsza zagrożenia związane z niepełnosprawnością

Dla kogo?

Ergoterapia jest wskazana dla dzieci z zaburzeniami takimi jak:
- Zaburzenia ruchu, postrzegania i percepcji
- Deficyt rozwoju intelektualnego
- Nabyte choroby neurologiczne (genetyczne, metaboliczne, MPD)
- Problemy w samoobsłudze

Ergoterapia to dziedzina prężnie rozwijająca się na zachodzie, zaczynająca się dopiero przyjmować na grunt Polski.

FITS CONCEPT– Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz

Opis metody

Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz obejmuje:
- relaksację struktur mięśniowo-powięziowych ograniczających ruch korekcyjny
- ćwiczenia rozciągające
- ćwiczenia asymetryczne korygujące skoliozę
- wzmocnienie mięśni dna miednicy oraz krótkich rotatorów w celu poprawy stabilizacji dolnego tułowia
- ćwiczenia oddechowe
- naukę przyjmowania postawy skorygowanej
- naukę prawidłowego obciążania stóp

Dla kogo?

Rehabilitacji wymagają dzieci, u których wykryto:

Skoliozę - inaczej boczne skrzywienie kręgosłupa to patologia, która może zdeformować kręgosłup na całe życie co w konsekwencji prowadzić może do wczesnych zwyrodnień, dyskopatii i innych schorzeń narządu ruchu. Należy również podkreślić, że większość skolioz to skoliozy idiopatyczne tzn. że przyczyna jest nieznana.

FITS CONCEPT– Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz

Zajęcia z udziałem psa mają również na celu rozwijanie sfery umysłowej dziecka, wpływając na koncentrację uwagi, rozwój mowy i funkcji poznawczych, pobudzanie zmysłu wzroku, słuchu, dotyku i węchu.

Osoby biorące udział w zajęciach uczą się określania związków przyczynowo-skutkowych, rozpoznawania kolorów i kształtów, różnic i podobieństw.

Dzięki nawiązaniu i pogłębieniu kontaktu z psem osoba niepełnosprawna czuje się pewniej we własnym środowisku, łatwiej nawiązuje kontakty społeczne, poprawia komunikację, zdobywa nowych przyjaciół.

Różnego rodzaju zabawy wpływają na aktywność fizyczną podopiecznych.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram