tel. 693 700 600

Punkt Przedszkolny - Metody Pracy

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny dla Wyjątkowych Dzieci prowadzi działalność nie tylko
terapeutyczną, ale również dydaktyczną i wychowawczą. W pracy naszych pedagogów znajdziemy
szeroki wachlarz metod pracy, dostosowanych do potrzeb i możliwości podopiecznych.

Metody naszych pedagogów

Elementy metody Porannego Kręgu (Elementy Żywiołów Jacka Kielina)

Elementy metody Porannego Kręgu (Elementy Żywiołów Jacka Kielina) - jest to metoda, którą określamy jako wielozmysłową. Swym zasięgiem obejmuje wszystkie zmysły: dotyk, wzrok, słuch, węch i smak. Zawarte w niej działania mają aktywizować zmysły w sposób odmienny dla każdej pory roku, aby zwrócić uwagę na zmiany zachodzące w przyrodzie. Każda z pór roku ma inną symbolikę- kolor, żywioł, smak, zapach, bodźce wzrokowe, słuchowe, wystrój Sali. Najlepszym sposobem przekazywania informacji o tym co nas otacza, jest polisensoryczne pobudzanie zmysłów, a najlepszymi pomocami są te zaczerpnięte z natury.

Program aktywności ruchowej M.CH. Knillów

Program aktywności ruchowej M.CH. Knillów- jest to metoda, której podstawowymzałożeniem jest fakt, iż niezwykle ważny dla rozwoju człowieka jest dotyk. Kontakt fizyczny ma ogromny wpływ na rozwój dziecka, na jego aktywność, zdrowie a także komunikację z otoczeniem oraz pewność siebie i poczucie własnej wartości. Ogromną rolę odgrywa w tej metodzie ruch, gdyż ruchy powolne i rytmiczne zmniejszają stopień pobudzenia u dzieci, a ruchy nagłe i szybkie sprawiają, że pobudzenie wzrasta. Podstawowym źródłem kontaktu są ręce, które przekazują pozytywne nastawienie i dają poczucie bezpieczeństwa. Ważnym elementem tej metody jest również muzyka- specjalnie dostosowana do poszczególnych programów. Muzyka zwiększa i stymuluje uwagę dziecka, kieruje nią i motywuje do określonej aktywności, a także podpowiada jaki będzie kolejny ruch. Ćwiczenia pozwalają na rozwijanie świadomości własnego ciała, a w efekcie na coraz lepszą kontrolę nad ruchami i dzięki temu komunikację z otoczeniem. Programy można stosować w każdym wieku, a ich poziom należy dostosować do rodzaju niepełnosprawności.

Elementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz (MDS)

Elementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz (MDS)- to metoda wspomagania rozwoju psychomotorycznego, edukacji i terapii, angażujących uczenie się wielozmysłowe. Podczas pracy tą metodą dzieci kształcą jednocześnie funkcje wzrokowe, słuchowe, dotykowo -kinestetyczne i motoryczne. Ćwiczenia MDS prowadzą do współdziałania tych funkcji, czyli do rozwoju integracji percepcyjno-motorycznej, co jest głównym celem pracy tą metodą.

Elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - cechą charakterystyczną tej metody jest rozwijanie przez ruch. Nazwa metody „Ruch Rozwijający” wyraża główną ideę, tj. posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju.

Podstawowe założenia tej metody to rozwijanie ruchem trzech aspektów:

  • Świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego.
  • Świadomości przestrzeni i działania w niej.
  • Dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.

Elementy pedagogiki zabawy

Elementy pedagogiki zabawy- to jedna z metod stosowanych w edukacji przedszkolnej. Zabawa jest naturalną aktywnością dzieci w wieku przedszkolnym, to podczas zabawy dzieci zdobywają wiedzę poprzez doświadczanie i przeżywanie pozytywnych uczuć. Pedagogika zabawy to działania dające grupie możliwość rozwoju w atmosferze zaufania, wzajemnej akceptacji, bez względu na wiek i umiejętności. Dlatego niezbędna jest współpraca wychowawcy i wychowanka zgodnie z zasadami pedagogiki zabawy.

Elementy biblioterapii

Elementy biblioterapii- Biblioterapia jest rodzajem terapeutycznego wsparcia poprzez literaturę. Biblioterapia zakłada wykorzystanie wyselekcjonowanych materiałów czytelniczych jako pomocy terapeutycznej. Jest to dział arteterapii, zaliczany do metod terapii zajęciowej.

Elementy arteterapii

Elementy arteterapii- Arteterapia lub też artterapia, to terapia przez sztukę. Ściślej ujmując jest
to rodzaj terapii, która wykorzystuje różne dziedziny artystyczne miedzy innymi:

  • malarstwo,
  • taniec
  • czy śpiew.

Muzykoterapia integralna

Muzykoterapia integralna- dziedzina posługująca się muzyką lub jej elementami w celu poprawy funkcjonowania. Muzykoterapia prowadzona jest przez specjalistę w tej dziedzinie, a muzyka jest w tym przypadku jednym z najważniejszych czynników terapeutycznych.

Dogoterapia

Dogoterapia- lub też kynoterapia jest jedną z dziedzin zooterapii. Terapia z udziałem psa wzmacnia efektywność rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio dobrany i wyszkolony pies- terapeuta, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę- człowieka.

Ćwiczenia wspomagające koordynację wzrokowo- ruchową

Ćwiczenia usprawniające percepcje słuchową

Elementy masażu

Zajęcia w Sali Doświadczania Świata

Zajęcia wspierające Integrację Sensoryczną

Metody wspierające komunikację pozawerbalną - komunikacja AAC, alternatywną –PECS
wraz z specjalistycznym sprzętem do komunikacji alternatywnej

Alternatywnymi metodami pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

program wychowania przedszkolnego „Trampolina” wynikający z obowiązującej podstawy
programowej PWN Wydawnictwo Szkolne Warszawa 2017

OŚRODEK
REHABILITACYJNO - EDUKACYJNY DLA WYJĄTKOWYCH DZIECI

ul. Horbaczewskiego 24, 54-130 Wrocław
tel.  693 700 600
wyjatkowedzieci@gmail.com

Informacje prawne

Inspektor danych osobowych

Wioletta Pióro - Kościk
tel: 693-463-497

Media społecznościowe

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram