Zajęcia rewalidacyjne - Grupy
W Ośrodku działają trzy czteroosobowe zespoły rewalidacyjne.

Zajęcia w grupach prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013r, w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Prowadzimy zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze zespołowe i indywidualne.


Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt telefoniczny: 693 700 600