tel. 693 700 600

Beata Kessler

psycholog

Wykształcenie

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Poszerzyłam swoją wiedzę na studiach podyplomowych - Diagnoza i Terapia Neuropsychologiczna Dzieci i Osób Dorosłych. Specjalność ta pozwala określić szczegółowo, na poziomie organizacji mózgowej podłoże trudności człowieka, wybrać i różnicować terapię.

Posiadam również uprawnienia oligofrenopedagoga.

Kursy i szkolenia

  • Mam ukończone kursy przygotowujące do pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy, zaburzeniami zachowania, zagrożonymi dysleksją rozwojową.
  • Kurs Kwalifikacyjny z Oligofrenopedagogiki – DODN Wrocław
  • Szkolenie specjalistyczne „Diagnoza i Terapia Dysleksji” prof. M. Bogdanowicz, Promyk Słońca
  • Szkolenie specjalistyczne „Zaburzenia Zachowania – Diagnoza i Terapia” prof. M. Pąchalska, Promyk Słońca
  • Szkolenie specjalistyczne z AAC; „Wspomagające i alternatywne metody komunikacji dzieci z poważnymi zaburzeniami w porozumiewaniu się”, organizowane przez Stowarzyszenie na rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się MÓWIĆ BEZ SŁÓW, prowadzone przez mgr Alinę Smyczek
  • Cykl Szkoleń prowadzonych przez koordynatora ds. edukacji dzieci autystycznych przy WCDN Wrocław, dotyczących posługiwania się narzędziami diagnozy spektrum całościowych zaburzeń rozwoju, metodami terapeutycznymi stosowanymi w pracy z dzieckiem z autyzmem w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Doświadczenie

W swojej praktyce pracowałam z dziećmi z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołami genetycznymi, dziećmi niesłyszącymi, z niepełnosprawnością intelektualną, MPD, mutyzmem wybiórczym, zaburzeniami rozwoju mowy. Zajmowałam się też dziećmi z ADHD, z ryzykiem dysgrafii, dysleksji, trudnościami wychowawczymi. Spotykałam się z rodzicami, prowadziłam z nimi trudne rozmowy na temat problemów ich dzieci. Udzielałam porad i wsparcia, których celem było podniesienie ich kompetencji wychowawczych i wiary we własne dzieci.

Kursy

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit, sed nibh ornare vestibulum justo pharetra, nec vehicula fermentum himenaeos urna per.

Hobby

Prywatnie jestem żoną, mamą trojga dzieci, wielbicielką filmów kryminalnych i dyni

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram