tel. 693 700 600

Ośrodek rehabilitacyjno wychowawczy dla wyjątkowych dzieci - Kadra

1. Martyna Mazur

Studia:
1. Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim - Uniwersytet im A. Mickiewicza w Poznaniu, wydział w Kaliszu studia licencjackie.
2. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Uniwersytet Wrocławski studia magisterskie.
3. Kurs -Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne 1-go stopnia.
4. Udział w konferencji Dzieci z chorobami rzadkimi-leczenie, rehabilitacja, edukacja. Choroby nerwowo-mięśniowe.
5. Warsztaty Terapia ustno-twarzowa, ergoterapia w pediatrii, terapia ręki i ich wpływ na rozwój psychomotoryczny dziecka z zaburzeniami w rozwoju.
6. Kurs instruktorski Masażu Shantala dla dzieci i dorosłych.

2. Magdalena Dźwigońska

Wykształcenie:
- Dolnośląska Szkoła Wyższa, kierunek Pedagogika specjalna, specjalność - Edukacja i Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
- Dolnośląska Szkoła Wyższa, kierunek - Pedagogika, specjalność - Pedagogika Rodzinna,
- Dolnośląskie Centrum Psychoterapii - Studium Interwencji Kryzysowej.

Kursy i szkolenia:
- MAKATON (komunikacja alternatywna) I i II stopień,
- Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (I stopień),
- Terapia Behawioralna w teorii i praktyce - 3-modułowy kurs bazowy.

O pracy w Ośrodku: powiem krótko - "Lubię to!"

3. Anna Kozłowska

Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej na kierunku Pedagogika Specjalna - Edukacja i Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością
Brała udział w szkoleniu "Dziecko z autyzmem w przedszkolu" oraz dwóch Konferencjach organizowanych przez Fundację Potrafię Pomóc:
IV Konferencja Naukowa "Choroby nerwowo - mięśniowe" i V Konferencja "Wrodzone wady metaboliczne".

W Ośrodku rehabilitacyjno - edukacyjnym dla Wyjątkowych Dzieci pracuje od września 2014r.: "Od samego początku polubiłam pracę z naszymi Wyjątkowymi Uczniami. To bardzo motywujące, gdy każdego dnia można pomagać im w zdobyciu nowych umiejętności".

4. Diana Koniak

Ukończone studia: I stopień Pedagogiki Specjalnej, specjalność - Resocjalizacja. II stopień Pedagogiki Specjalnej, specjalność - Pedagogika Resocjalizacyjna. Studia podyplomowe - Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W Ośrodku rehabilitacyjno - edukacyjnym pracuję od 1 lipca 2014r. Praca z dziećmi jest moją pasją. W pracy ważne jest dla mnie zaangażowanie, pozytywna energia oraz indywidualne podejście do uczniów.

5. Agnieszka Sawicka

Ukończone studia I-go i II-go stopnia pedagogiki ogólnej (specjalizacja - resocjalizacja) na Uniwersytecie Wrocławskim.
Aktualnie w trakcie studiów podyplomowych na kierunkach:
- rewalidacja indywidualna z terapią pedagogiczną
- neurologopedia
- oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Doświadczenie: wieloletnie wspomaganie pedagogów i terapeutów dzieci ze specjalnymi potrzebami.

6. Agata Malinowska

Ukończone studia magisterskie w Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji na kierunku Edukacja i Rehabilitacja osób niepełnosprawnych umysłowo oraz studia podyplomowe Integracja sensoryczna.
- kurs Terapia ręki I i II stopień uprawniający do diagnozy i terapii,
- kurs Terapia neurotaktylna w Międzynarodowym Instytucie dr. Swietłany Masgutowej we Wrocławiu,
- kurs Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się AAC w Katowicach,
- kurs Terapia ręki w teorii Integracji sensorycznej: w Warszawie,
- kurs bazowy 3-modułowy Terapia behawioralna - teoria i praktyka,

Lubię pracę z dziećmi bo czuję się z nimi jak ryba w wodzie a efekty ich pracy chociaż niewielkie pobudzają mnie do większego działania i dają siłę do dalszej pracy.

7. Radosława Rychlewska

Ukończone studia I-go i II-go stopnia pedagogiki ogólnej (specjalizacja - resocjalizacja) na Uniwersytecie Wrocławskim.

Praca w Ośrodku jest przygodą pełną wyzwań, mniejszych i większych sukcesów, które dla naszych wspaniałych podopiecznych zawsze mają najwyższą rangę. Każdy ich postęp jest naszym wspólnym osiągnięciem, które wspiera je w codziennym funkcjonowaniu a nam daje ogromną satysfakcję i wiarę w to, że potrafimy pomóc.
Jako początkujący psycholog i pedagog, dzięki pracy z Wyjątkowymi Dziećmi mam szansę wzbogacić swoje umiejętności zawodowe oraz uczyć się tolerancji, wytrwałości i bezinteresownej miłości, którą darzą nas z wzajemnością nasi kochani podopieczni.

8. Malwina Miller

Absolwentka (licencjat) Państwowej Wyższej Szkoły Kolegium Karkonoskie (fizjoterapia) w Jeleniej Górze.
Ukończony kurs Terapia ręki u dr Teresy Kaczan.

Od kilku lat pracuję z dziećmi bo sprawia mi to wiele radości i satysfakcji.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram