tel. 693 700 600

Kadra - pojedynczy pracownik

Anna Kowalska

wychowawca

Doświadczenie: X lat
Email: sssss@gmail.com
Tel. 333-333

Opis 

1. Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim - Uniwersytet im A. Mickiewicza w Poznaniu, wydział w Kaliszu studia licencjackie.
2. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Uniwersytet Wrocławski studia magisterskie.
3. Kurs -Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne 1-go stopnia.
4. Udział w konferencji Dzieci z chorobami rzadkimi-leczenie, rehabilitacja, edukacja. Choroby nerwowo-mięśniowe.
5. Warsztaty Terapia ustno-twarzowa, ergoterapia w pediatrii, terapia ręki i ich wpływ na rozwój psychomotoryczny dziecka z zaburzeniami w rozwoju.
6. Kurs instruktorski Masażu Shantala dla dzieci i dorosłych.

Edukacja

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit, sed nibh ornare vestibulum justo pharetra, nec vehicula fermentum himenaeos urna per.

Kwalifikacje

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit, sed nibh ornare vestibulum justo pharetra, nec vehicula fermentum himenaeos urna per.

Kursy

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit, sed nibh ornare vestibulum justo pharetra, nec vehicula fermentum himenaeos urna per.

Hobby

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit, sed nibh ornare vestibulum justo pharetra, nec vehicula fermentum himenaeos urna per.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram