tel. 693 700 600

Specjaliści

1. Karolina Stajszczyk - logopeda

- Jestem logopedą, pedagogiem i dziennikarzem.
- Wykształcenie zdobyłam na Uniwersytecie Wrocławskim studiując jednocześnie na dwóch kierunkach Pedagogika oraz Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna w trybie zajęć stacjonarnych. Kwalifikacje w zakresie logopedii ogólnej zdobyłam na Studiach Podyplomowych Logopedycznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
- Obecnie podnoszę swoje kwalifikacje studiując Neurologopedię Kliniczną z Wczesną Interwencja Logopedyczną na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, jak również realizując kursy doszkalające, których program pozwala mi na kształcenie w sobie praktycznych kompetencji istotnych dla pracy logopedy i pedagoga.
- Praca z dziećmi uczy mnie pokory, cierpliwości i przypomina, że stale muszę pracować nad sobą, aby być tak piękną jak one.

2. Dorota Kozłowska - logopeda, filolog

- Ukończyłam Filologię polską oraz Podyplomowe Studia Logopedyczne na Uniwersytecie Wrocławskim.
- Pracuję we wrocławskich przedszkolach specjalnych i terapeutycznych, gdzie zdobywam cenne doświadczenie, wciąż poszerzam swoją wiedzę i zdobywam nowe umiejętności, aby prowadzona przeze mnie terapia była jak najefektywniejsza. W terapii wykorzystuję przede wszystkim uniwersalne metody logopedyczne oraz elementy metody Dyna-Lingua M.S., tworząc indywidualne plany terapii dostosowane do potrzeb i możliwości każdego dziecka.
- Zajmuję się terapią zaburzeń mowy i komunikacji u dzieci m.in. dyslalią, dyzartrią, opóźnionym rozwojem mowy na tle autyzmu, zespołu Aspergera i niepełnosprawności intelektualnej, dysfazją, prostym opóźnionym rozwojem mowy.
- Staram się, żeby zajęcia były dla dzieci czasem wypełnionym zabawą, twórczą radością i poczuciem bezpieczeństwa.
- Prowadzenie terapii to dla mnie ogromna odpowiedzialność, ale też przygoda, wyzwanie i największa pasja.

3. Milena Gałecka - terapeuta Integracji Sensorycznej, rehabilitant

- Niespełniona lekarka, ale doskonale realizująca się zawodowo w pracy z dziećmi i młodzieżą. Czyli Milena Gałecka:)
- Jestem magistrem fizjoterapii. Studia ukończyłam na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie.
- Równolegle studiowałam na Akademii Pedagogiki Specjalnej, gdzie skończyłam studia na kierunku Pedagogika Specjalna ze specjalnością Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością.
- Jestem również terapeutą Integracji Sensorycznej.
- Zwiększając swoje kompetencje skończyłam także kurs PNF: podstawowy, PNF w pediatrii oraz kurs podstawowy Kinesiology Taping.
- Prywatnie szczęśliwa mama wyjątkowych dzieci Lenki i Igora.

4. Monika Strózik - terapeuta Integracji Sensorycznej, rehabilitant

W mojej pracy wykorzystuję wiedzę z 3 dziedzin. Niejednokrotnie jest to niezbędne żeby w terapii dziecko osiągnęło jak najlepsze efekty.
Jestem:
*Magistrem fizjoterapii- studia ukończone na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
*Logopedą- studia ukończone na Uniwersytecie Wrocławskim
*Terapeutą integracji sensorycznej.

SZKOLENIA:
2019
* Integracja blizn z siecią powięziową - Sharon Wheeler

2018
*Integracyjna terapia blizn - mgr Katarzyna Młotek
* Terapia czaszkowo - krzyżowa - Luc Van Eupen

2017
*Terapia integracji sensorycznej II stopnia
*kompleksowa terapia blizn - dr n. med. Daniela Milka
*Warsztaty: "Blizna z punktu widzenia chirurgicznego", "Osteopatyczna terapia blizn", "Postawa ciała jako reakcja motoryczna z uwzględnieniem roli powięzi w propriocepcji", "Korelacje blizn i zaburzeń w obrębie powięzi piersiowo - lędźwiowej"

2016
* Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej
*PNF - Benedikt Bomer
* Specjalizacja z Psychomotoryki - M. Procus i M. Block

2015
*Neurofizjologiczne usprawnianie dzieci - aspekt logopedyczny
*Terapia mięśniowo - powięziowych punktów spustowych

W pracy wykorzystuję również elementy terapii powięziowej, masażu tensegracyjnego oraz trójpłaszczyznowej, manualnej terapii wad stóp u dzieci. Ponadto intensywnie interesuję się tematyką blizn pooperacyjnych i pooparzeniowych. Stale podnoszę swoje kwalifikacje po to, by jak najefektywniej pomagać dzieciom.
W życiu osobistym lubię dużo podróżować, to pomaga mi spojrzeć na życie z ciekawszej perspektywy i odrobiną dystansu.

5. Aleksandra Pieniak - terapeuta Integracji Sensorycznej, rehabilitant

Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Dogoterapeuta oraz Nauczyciel wczesnoszkolny
Jestem magistrem Fizjoterapii, ukończyłam Wyższą Szkołę Fizjoterapii we Wrocławiu i Dolnośląską Szkołę Pedagogiczną we Wrocławiu, kończąc kierunek Pedagogika Wczesnoszkolna -Przedszkolna.

Brałam aktywny udział w Konferencjach Naukowych m.in. „Majówka Młodej Fizjoterapii” ze swoją pracą badawczą pt. ,,Wpływ Hipoterapii na równowagę statyczną i dynamiczną u dzieci z zespołem downa’’ oraz w Konferencji ,,Dni Fizjoterapii’’ na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z pracą pt. ,,Badanie równowagi na parapodium statyczno - dynamicznym u osób ze schorzeniami neurologicznymi‘’. Pisałam artykuły do Kalendarza medycznego ,,Vademecum Pielęgniarki i Położnej’’ na tematy hipoterapii i dogoterapii.

Swoją wiedzę pogłębiam cały czas szkoląc się na licznych kursach i konferencjach:
• 2009 - Masaż Shantala, Kurs ,,Sztuka prowadzenia aktywnej szkoły rodzenia’’
przez Fundację Rodzić Po Ludzku
• 2009 - Kurs ,,Akupresura i masaż w opiece nad kobietą w ciąży, podczas porodu i połogu’’ przez Fundację Rodzić Po Ludzku
• 2009 –
o kurs metod McKenziego A, B i C
o Kurs Podstawowy Kinesiology Taping
o Instruktor Nordic Walking
• 2016 - Certyfikat Dogoterapeuty
• 2017/2018 - Certyfikat Terapeuty Integracji Senosorycznej
• 2019 - Rozpoczęcie kursu PNF - Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo - mięśniowe)

W pracy kieruję się przede wszystkim dobrem pacjenta oraz staram się włożyć wszystkie siły aby pomóc mu odzyskać sprawność fizyczną. Praca z dziećmi daje mi radość i satysfakcje a moimi pasjami oprócz Fizjoterapii są podróże i zwierzęta a w szczególności konie oraz psy, dlatego łącząc zamiłowanie do zwięrząt oraz pracę zostałam również dogoterapeutą.
Pies od zawsze jest mi bardzo bliski, inspiruje mnie jego psychika oraz charakter. Są to zwierzęta o wielkich sercach.
Gdy przyglądam się psu podczas zajęć z dogoterapii wzrusza mnie jego niezwykłe podejście do dzieci. Z wielką miłością i radością patrzy się na dziecko które go głaszcze, jak cierpliwie leży gdy dziecko go tuli i kładzie się przy nim, bawi się z nim i wykonuje polecenia. W oczach psa i dziecka widać iskry wielkiego szczęścia.
Zarówno dzieci jak i psy potrzebują wzajemnego ciepła, uczuć oraz zabawy. Jak udowodnili naukowcy dorosły pies jest zbliżony wiekowo do dziecka przedszkolnego i może dlatego tak dobrze potrafią się porozumieć w przeciwieństwie do osób dorosłych. Zwierzęta kochają bezgranicznie, są doskonałymi słuchaczami i przyjaciółmi do ćwiczeń i zabaw. Zajęcia z nimi dostarczają wiele pozytywnych emocji dzieciom jak i dorosłym a Ja cieszę się, że razem z moimi czworonożnymi przyjaciółmi, które są Psami terapeutycznymi, możemy pomagać innym.

6. Katarzyna Wawrzusiak - terapeuta Integracji Sensorycznej, rehabilitant

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, terapeutka NDT-Bobath Baby, Integracji Sensorycznej oraz metody PNF.

Specjalizuję się w rehabilitacji dzieci. Moimi pacjentami są niemowlęta z nieprawidłowym lub opóźnionym rozwojem psychomotorycznym oraz dzieci z zaburzeniami neurologicznymi, genetycznymi i ortopedycznymi.

Od lat poszerzam swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w specjalistycznych kursach i szkoleniach, dzięki czemu mogę szybciej i skuteczniej diagnozować oraz rozwiązywać problemy moich pacjentów.

Od dziecka są mi bliskie trudności i dylematy z jakimi zmagają się osoby niepełnosprawne. Moje doświadczenia życiowe oraz zamiłowania w znacznym stopniu przyczyniły się do wyboru drogi zawodowej.

Prywatnie szczęśliwa żona, mama i miłośniczka aktywnego spędzania czasu.

7. Beata Kessler - psycholog

- Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Poszerzyłam swoją wiedzę na studiach podyplomowych - Diagnoza i Terapia Neuropsychologiczna Dzieci i Osób Dorosłych. Specjalność ta pozwala określić szczegółowo, na poziomie organizacji mózgowej podłoże trudności człowieka, wybrać i różnicować terapię. Posiadam również uprawnienia oligofrenopedagoga. Mam ukończone kursy przygotowujące do pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy, zaburzeniami zachowania, zagrożonymi dysleksją rozwojową.
- W swojej praktyce pracowałam z dziećmi z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołami genetycznymi, dziećmi niesłyszącymi, z niepełnosprawnością intelektualną, MPD, mutyzmem wybiórczym, zaburzeniami rozwoju mowy. Zajmowałam się też dziećmi z ADHD, z ryzykiem dysgrafii, dysleksji, trudnościami wychowawczymi. Spotykałam się z rodzicami, prowadziłam z nimi trudne rozmowy na temat problemów ich dzieci. Udzielałam porad i wsparcia, których celem było podniesienie ich kompetencji wychowawczych i wiary we własne dzieci.
- Prywatnie jestem żoną, mamą trojga dzieci, wielbicielką filmów kryminalnych i dyni.

Ukończone studia, szkolenia, konferencje:
- Magister psychologii, absolutorium z psychologii klinicznej, Uniwersytet Wrocławski
- Kurs Kwalifikacyjny z Oligofrenopedagogiki – DODN Wrocław
- Podyplomowe Studia Diagnoza i Terapia Neuropsychologiczna, UMCS Lublin
- Stymulacja lewopółkulowych mechanizmów mowy - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu – dr M. Korendo warsztaty - portal konferencje logopedyczne
- SLI – Specyficzne Zaburzenia Językowe Diagnoza, Prognoza, Interwencja - międzynarodowa konferencja, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa
- Szkolenie specjalistyczne „Diagnoza i Terapia Dysleksji” prof. M. Bogdanowicz, Promyk Słońca
- Szkolenie specjalistyczne „Zaburzenia Zachowania – Diagnoza i Terapia” prof. M. Pąchalska, Promyk Słońca
- Szkolenie specjalistyczne z AAC; „Wspomagające i alternatywne metody komunikacji dzieci z poważnymi zaburzeniami w porozumiewaniu się”, organizowane przez Stowarzyszenie na rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się MÓWIĆ BEZ SŁÓW, prowadzone przez mgr Alinę Smyczek
- Cykl Szkoleń prowadzonych przez koordynatora ds. edukacji dzieci autystycznych przy WCDN Wrocław, dotyczących posługiwania się narzędziami diagnozy spektrum całościowych zaburzeń rozwoju, metodami terapeutycznymi stosowanymi w pracy z dzieckiem z autyzmem w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

8. Dorota Woźniak - neurologopeda kliniczny, specjalista emisji głosu, wczesnej interwencji oraz wspomagania małego dziecka, terapeuta koncepcji Castillo Moralesa

- Zajmuje się dziećmi od ich pierwszych dni życia, stymuluje zaburzone funkcje oralne i pokarmowe, prowadzę profilaktykę zaburzeń artykulacyjnych, oddechowych i zgryzowych. Terapię zaburzeń komunikacyjnych ośrodkowego układu nerwowego oraz terapię typowych wad artykulacyjnych, emisje głosu.

Absolwentka:
- Studiów Podyplomowych Neurologopedii Klinicznej Uniwersytet Wrocławski
- Studiów Podyplomowych Logopedii ogólnej Uniwersytet Wrocławski
- Studiów podyplomowych Emisja i Higieny Głosowej Uniwersytet Wrocławski
- Studiów Podyplomowych Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka
- Dolnośląska Wyższa Szkoła we Wrocławiu

Dodatkowe kursy i szkolenia:
2003 Kurs: „Psychostymulacja Mowy i Myślenia Dyna-Lingua”
2007 Szkolenie: „Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się”
2007 Szkolenie: „AAC – nauka porozumiewania się jako klucz do edukacji uczniów niemówiących”
2008 Szkolenie: „Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat”
2008 Szkolenie: „Makaton”
2008 Szkolenie: „Metoda Werbo – Tonalna”
2008 Kurs: „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”
2009 Szkolenie „ Terapia w Snoezelen”
2009 Szkolenie: „Opieka nad dzieckiem w wieku przedszkolnym z wadą słuchu”
2009 - 2010 Kurs: „Castillo Morales”
2010 Szkolenie: „Obsługa programu Boardmarker”
2010 Kurs: Metoda „Werbo-Tonalna"
2010 Szkolenie „Symultaniczna sekwencyjna nauka czytania”
2011 Szkolenie: „Gimnastyka mózgu w nauczaniu specjalnym”
2011 Szkolenie: „Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych”
2011 Szkolenie: „Terapia neurobiologiczna”
2011 Szkolenie: „Jak wprowadzać AAC ? Ocena efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z propozycjami strategii terapeutycznych"
2014 Kurs: „Zrozumieć autyzm w ujęciu HANDLE”
2014 Szkolenie: „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna-zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy”
2015 Terapia Miofunkcjonalna

- Ponieważ kocham to co robię to nigdy nie pracuję. Czas wolny spędzam grając w gry planszowe.

9. Magdalena Kozyra - terapeuta Integracji Sensorycznej

- Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej na kierunkach Pedagogika Specjalna i Edukacja Artystyczna.
- Brała udział w licznych kursach i warsztatach dotyczących wczesnej interwencji i pracy z małym dzieckiem.
- Ukończyła Kurs Integracji Sensorycznej II stopnia, kursy uzupełniające oraz Terapii ręki.
- Od wielu lat pracuje z dziećmi jako nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny oraz terapeuta integracji sensorycznej.
- Obecnie rozpoczyna kształcenie w kierunku psychoterapii behawioralnej.
- Prywatnie jestem wielbicielką szybkich samochodów, gór, herbaty z mlekiem i brytyjskiego poczucia humoru.
- Każde dziecko lub nastolatek, z którym współpracuję jest Wyjątkowy. Pozwala mi zdobywać nowe doświadczenia i umiejętności, stawia wyzwania ale także uczy współpracy i pokory. Miło mi, że mogę brać udział w życiu codziennym Ośrodka dla Wyjątkowych Dzieci.

10. Łukasz Kapeluch - pedagog specjalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog rodzinny oraz opiekuńczo - wychowawczy.

- Obecnie student na Uniwersytecie Humanistyczno - Społecznym SWPS w Warszawie, gdzie poszerza swoją wiedzę na kierunku - Stosowana analiza zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania. Nieustannie podnosi swoje kompetencje, uczestnicząc w szeregu szkoleń, warsztatów i konferencji tematycznych:

„Praca z dzieckiem autystycznym w szkole i przedszkolu“
„VB-MAPP – Ocena umiejętności i planowanie terapii“
„Terapia behawiorlana w teorii i praktyce 3 modułowy kurs bazowy“
„Tworzenie środowiska terapeutycznego“
„Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania“
„Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi“
„Dokumentowanie i programowanie SAZ“
„Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji“
„Techniki SAZ w przygotowaniu dziecka do integracji“
„Techniki SAZ w pracy z grupą“
„M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w rozwoju dziecka“
„Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”
„Redukowanie zachowań trudnych u osób z zaburzeniami w rozwoju poprzez rozwijanie komunikacji funkcjonalnej”
„Praktyka dla autyzmu”
„Integracja odruchów pierwotnych wg Sally Goddard Blythe dla dzieci ze specjalnymi potrzebami“
„Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa“
„Terapia ustno-twarzowa, ergoterapia w pediatrii, terapia ręki i ich wpływ na rozwój psychomotoryczny dziecka z zaburzeniami w rozwoju”
„Terapia taktylna”

- Praca daje mi wiele satysfakcji i radości, ponieważ na co dzień robię to co lubię. Mam milion pomysłów na minutę i wszystkie próbuję z zapałem wdrażać w życie. Prowadząc zajęcia wykorzystuję przede wszystkim metody i techniki SAZ. W swojej pracy bardzo cenię sobie relacje z rodzicami.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram