tel. 693 700 600

Magdalena Bartoszko

Magdalena Bartoszko

pedagogog specjalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczyciel wychowania fizycznego, terapeuta Bilateralnej Integracji wg.Sheila Dobie, terapeuta w zakresie treningu umiejętności społecznych

O mnie

Jestem pedagogiem specjalnym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz nauczycielem wychowania fizycznego.
Jestem także terapeutą Bilateralnej Integracji wg.Sheila Dobie, terapeutą w zakresie treningu umiejętności społecznych. Zdobywam kolejne uprawnienia jako terapeuta behawioralny.

Pracuję w Szkole Podstawowej Specjalnej.

Metody pracy z dzieckiem dobieram odpowiednio do jego potrzeb tak, aby mogło ono
osiągnąć najwyższy cel na miarę swoich możliwości.

Naczelną maksymą w mojej pracy z dziećmi są słowa J.Korczaka:
‘’Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą
jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość triumfu i
szczęście samodzielności opanowania i władania.”

Kursy i szkolenia

Terapia behawioralna w teorii i praktyce - 3 modułowy kurs bazowy,
Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania,
Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji,
Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi,
Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce - Szkolny Program
INTERWENCYJNY Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę
neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP,
Terapia ręki I i II stopnia,
Psychomotoryka ,
Metoda Dobrego Startu,
Metoda globalnego czytania,
szkolenia z zakresu diagnozy AAC: Stosowanie oceny efektywności porozumiewania się
dzieci niemówiących z użyciem narzędzia,
Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych - II i II stopień,
Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram