tel. 693 700 600

Justyna Lara-Czachurska

Justyna Lara-Czachurska

neurologopeda

Wykształcenie

 • absolwentka Uniwersytetu Medycznego, kierunek neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną
 • instruktor masażu Shantala i Shantala Body dla dorosłych i kobiet w ciąży
 • terapeuta ręki I i II stopnia
 • terapeuta miofunkcjonalny
 • terapeuta metodą PNF
 • terapeuta metodą przezczaszkowej stymulacji mózgu (tDCS)
 • terapeuta metodą elektrostymulacji
 • trener umiejętności społecznych
 • trener emisji głosu
 • w trakcie specjalizacji z Terapii Ortodoncji Funkcjonalnej (MFS)

Pozostałe kształcenie specjalistyczne:

 • diagnoza i terapia neurologopedyczna dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi
 • terapii dzieci ze stwierdzoną afazją i opóźnionym rozwojem mowy
 • terapia afazji osób dorosłych po incydentach neurologicznych
 • terapia niepłynności mowy dzieci i dorosłych
 • terapia neurotaktylna wg dr Swietłany Masgutowej
 • kinesiotaping logopedyczny
 • integracja odruchów ustno-twarzowych i wzrokowo-słuchowych
 • terapia karmienia niemowląt i dzieci z MPD
 • manualna terapia schorzeń stawu skroniowo-żuchwowego i nerwów twarzowych
 • terapia dyzartrii, dysfagii i zaburzeń sensorycznych w obszarze jamy ustnej
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
 • zajęcia gimnastyki korekcyjnej i ogólnorozwojowej z uwzględnieniem zaburzeń zgryzowych u dzieci
 • symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
 • stymulacja funkcji poznawczych osób z autyzmem i zaburzeniami o podłożu neurologicznym, z zastosowaniem elementów psychomotoryki oraz integracji sensorycznej
 • terapia autyzmu metodą programu rozwoju relacji (RDI) oraz Grow Through Play
 • diagnoza i terapia w języku angielskim
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram