tel. 693 700 600

Dorota Woźniak

Dorota Woźniak

neurologopeda kliniczny, specjalista emisji głosu, wczesnej interwencji oraz wspomagania małego dziecka, terapeuta koncepcji castillo moralesa

O mnie

Zajmuję się dziećmi od ich pierwszych dni życia, stymuluję zaburzone funkcje oralne i pokarmowe, prowadzę profilaktykę zaburzeń artykulacyjnych, oddechowych i zgryzowych., terapię zaburzeń komunikacyjnych ośrodkowego układu nerwowego oraz terapię typowych wad artykulacyjnych, emisje głosu.

Wykształcenie

Absolwentka:

  • Studiów Podyplomowych Neurologopedii Klinicznej Uniwersytet Wrocławski
  • Studiów Podyplomowych Logopedii ogólnej Uniwersytet Wrocławski
  • Studiów podyplomowych Emisja i Higieny Głosowej Uniwersytet Wrocławski
  • Studiów Podyplomowych Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka
  • Dolnośląska Wyższa Szkoła we Wrocławiu

Kursy i szkolenia

2003 Kurs: „Psychostymulacja Mowy i Myślenia Dyna-Lingua”
2007 Szkolenie: „Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się”
2007 Szkolenie: „AAC – nauka porozumiewania się jako klucz do edukacji uczniów
niemówiących”
2008 Szkolenie: „Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami
rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat”
2008 Szkolenie: „Makaton”
2008 Szkolenie: „Metoda Werbo – Tonalna”
2008 Kurs: „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”
2009 Szkolenie „ Terapia w Snoezelen”
2009 Szkolenie: „Opieka nad dzieckiem w wieku przedszkolnym z wadą słuchu”
2009 - 2010 Kurs: „Castillo Morales”
2010 Szkolenie: „Obsługa programu Boardmarker”
2010 Kurs: Metoda „Werbo-Tonalna"
2010 Szkolenie „Symultaniczna sekwencyjna nauka czytania”
2011 Szkolenie: „Gimnastyka mózgu w nauczaniu specjalnym”
2011 Szkolenie: „Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych”
2011 Szkolenie: „Terapia neurobiologiczna”
2011 Szkolenie: „Jak wprowadzać AAC ? Ocena efektywności porozumiewania się dzieci
niemówiących z propozycjami strategii terapeutycznych"
2014 Kurs: „Zrozumieć autyzm w ujęciu HANDLE”
2014 Szkolenie: „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna-zaburzenia funkcji oralnych
związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy”
2015 Terapia Miofunkcjonalna

Hobby

Ponieważ kocham to co robię to nigdy nie pracuję. Czas wolny spędzam grając w gry planszowe.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram