tel. 693 700 600

Katarzyna Kobos

Katarzyna Kobos

wychowawca

O mnie

W Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym dla Wyjątkowych Dzieci pracuje już kilka lat, od
2015 roku. Praca ta dostarcza mi wielu wyzwań, ale przede wszystkim satysfakcji nawet z
najmniejszych postępów moich małych podopiecznych. Cieszę się, że znalazłam się właśnie w
tym wyjątkowym miejscu, gdzie codziennie mogę uczyć się nowych rzeczy od moich
przedszkolaków, a także od ich rodziców. Uśmiech na twarzach dzieci sprawia, że czuję się
szczęśliwsza.

Wykształcenie

Studia magisterskie na kierunku - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością
intelektualną i Przygotowanie pedagogiczne w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu
Studia licencjackie na kierunku - Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu
Studia podyplomowe na kierunku – Logopedia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu
Studia podyplomowe na kierunku – Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w Wyższej Szkole
Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu.

Kursy i szkolenia

 • Terapia ręki i zaburzenia motoryki małej,
 • Terapia ustno - twarzowa i jej wpływ na funkcje pokarmowe i mowę u dzieci i dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi (cz.I),
 • Twórcze zajęcia dla uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 • Metoda „Snoezelen – Sala Doświadczenia Świata”
 • ,,Jak pracować z osobami z głęboką wieloraką niepełnosprawnością?"
 • „Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym”
 • „Opóźniony rozwój mowy, diagnoza i terapia”
 • „Symultaniczno – sekwencyjna metoda czytania”
 • „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących,
  autystycznych, z afazją)”

Konferencje

 • „Dzieci z trisomią chromosomu 21 – inne czy takie same?”
 • „Wiek młodzieńczy, okres przejściowy i dorosłość osób z chorobami rzadkimi – wyzwania dla medycyny i społeczeństwa”

Hobby

Prywatnie uwielbiam podróże, dobry film oraz wesołe miasteczka.

OŚRODEK
REHABILITACYJNO - EDUKACYJNY DLA WYJĄTKOWYCH DZIECI

ul. Horbaczewskiego 24, 54-130 Wrocław
tel.  693 700 600
wyjatkowedzieci@gmail.com

Informacje prawne

Inspektor danych osobowych

Wioletta Pióro - Kościk
tel: 693-463-497

Media społecznościowe

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram