tel. 693 700 600

Barbara Nawrocka

Barbara Nawrocka

nauczyciel przedszkola

O mnie

Praca z Wyjątkowymi Dziećmi jest moją pasją.

Wykształcenie

Ukończone studia na kierunkach: Pedagogika, Rewalidacja i Terapia Pedagogiczna, Wychowanie
przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna.

kursy i szkolenia

"Animator i kreator współczesnych metod wspierających proces terapeutyczny"
"Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi i ze SPE"
"Vademecum terapeuty pedagogicznego i rewalidatora profesjonalny warsztat specjalisty"
"Praca z dzieckiem niesłyszącym i niedosłyszącym oraz ćwiczenia oddechowe i relaksacja"

"Język migowy"
Warsztaty dla rodziców dzieci z wadą słuchu i opóźnionym rozwojem mowy "Świat
Opowiadany"
"Dzieci z zaburzeniami słuchu – podróż do integracji wewnętrznej"
"Jak pracować z osobami z wieloraką głęboką niepełnosprawnością".

Hobby

Lubię podróże, długie spacery, kino oraz muzykę. 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram