Punkt Przedszkolny - Metody Pracy
Punkt Przedszkolny w działalności wychowawczo - dydaktyczno - terapeutycznej posługuje się:
1) metodą Dobrego startu w opracowaniu M. Bogdanowicz,
2) metodą Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn,
3) metodą K. Knilla,
4) alternatywnymi metodami nauki czytania w przedszkolu tzw. sojusz metod,
5) alternatywnymi metodami komunikacji z dziećmi z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
6) alternatywnymi metodami pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
7) specjalistycznym sprzętem do komunikacji alternatywnej,
8) metodami pracy terapeutycznej poszczególnych terapeutów.